Mogelijkheden van vergoeding

Afhankelijk van het uit te voeren project kan de methode van vergoeding op verschillende manieren worden ingevuld.

Indien het project voor alle betrokkenen duidelijk van te voren te definiëren is, kan gekozen worden voor een vaste prijs en is het zelfs mogelijk op een No Cure No Pay basis.

Voor kleinere bedrijven kan het nuttig zijn om eventueel te participeren in aandelen van het bedrijf, indien structurele inzet benodigd is.

Natuurlijk kan er ook altijd afgerekend worden op basis van gewerkte uren. Het uurtarief is afhankelijk van de duur van het project.

Samengevat zijn de mogelijkheden van vergoeding: